ΓΑΙΑκίνητον

Tο κτηματομεσιτικό γραφείο «ΓΑΙΑκίνητον» ιδρύθηκε το 1996 από την Άννα Γεωργίου-Χαρατσάρη. Το λογότυπο «ΓΑΙΑκίνητον» συγκεντρώνει τρεις έννοιες: «γαία», «ακίνητον» και «κινητόν», καθώς τα ακίνητα κινούνται, αλλάζουν χέρια.

Το ΓΑΙΑκίνητον εξειδικεύεται στη μίσθωση και πώληση ακινήτων στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Πανόραμα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένες περιοχές της Χαλκιδικής. Ως επί των πλείστον τα ακίνητα που διαχειρίζεται το ΓΑΙΑκίνητον είναι ειδικού βάρους και βρίσκονται σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.

Οι συνεργάτες του ΓΑΙΑκίνητον πιστεύουν ότι ο μεσίτης πρέπει αφενός να γνωρίζει σε βάθος την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, αφετέρου να αφιερώνει όλο τον απαραίτητο χρόνο με επιμονή έως ότου επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Oὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ!icon7.png

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Το ΓΑΙΑκίνητον συνδυάζει την εμπειρία ετών στη διαχείριση ακινήτων ειδικού βάρους, αποκλειστικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη βαθειά γνώση της αγοράς του ιστορικού κέντρου.

icon8.png

Πελατοκεντρική Φιλοσοφία

Το ΓΑΙΑκίνητον ακούει τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και μέσα από μία αποτελεσματική επικοινωνιακή προσέγγιση, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Συνεργαζόμαστε άριστα με γραφεία συναδέλφων για την επιτάχυνση του θετικού αποτελέσματος προς όφελος του πελάτη.

icon9.png

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Το ΓΑΙΑκίνητον προσφέρει τη δυνατότητα ολοκληρωμένων λύσεων για τα ακίνητα, αφού πέραν της διαχείρισης ακινήτων, συνεργάζεται με άριστους επαγγελματίες στο νομικό, αρχιτεκτονικό, κατασκευαστικό και διακοσμητικό τομέα.

icon10.png

Σχέση Εμπιστοσύνης

Το ΓΑΙΑκίνητον αντιμετωπίζει τον εκάστοτε πελάτη με διακριτικότητα και εχεμύθεια, τηρεί τις υποσχέσεις του και χτίζει δυνατές και άρρηκτες σχέσεις εμπιστοσύνης.