ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαθέτω ακίνητο με τα εξής στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας