ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

icon11_1.jpg

Κατοικίες

Η εμπειρία ετών στην πώληση και μίσθωση ακινήτων καθώς και η συνεργασία με έτερα μεσιτικά γραφεία και επαγγελματίες του χώρου σάς προσφέρει άμεσα ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

icon13.jpg

Επαγγελματική Στέγη

Η εμπειρία ετών στην πώληση και μίσθωση καταστημάτων και ακινήτων επαγγελματικής χρήσης στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυνατό πελατολόγιο.

icon14.jpg

Εκτιμήσεις

Η πολυετής ενασχόληση με την πώληση και μίσθωση ακινήτων στη Θεσσαλονίκη έχει σαν αποτέλεσμα τη διαχρονική γνώση των αξιών των ακινήτων.


icon15.jpg

Νομικές Υπηρεσίες

Η συστέγαση με το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Χαρατσάρη σάς δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε νομικές υπηρεσίες.

icon16.jpg

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες

Το ΓΑΙΑκίνητον έχει χτίσει ισχυρούς δεσμούς με εταιρείες τεχνικών μελετών και κατασκευών. Έτσι, προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αξιοποίησης κάθε είδους ακινήτου.

icon17.jpg

Επιπλέον Υπηρεσίες

Το ΓΑΙΑκίνητον μπορεί να διαμεσολαβήσει σε πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τοπικά μεσιτικά γραφεία. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης ακινήτων προς μίσθωση ή πώληση στην πόλη του Λονδίνου.